Jag har lagt en köp order hos ”TerraNet Holding B” på 0.778 kr/aktie. Denna aktie har haft en nedåtgående trend sedan början av Juni, Nu har den då brutit en tringaelformation och bildat en falggformation som troligen kommer gå uppåt. Min försäljning kommer jag sätta på 0.98 kr vilket ger 25% i avkastning och är inte så omöjlig att träffa. Det har även indikerats på en köpsignal genom att i Macd har de blåa gått förbi de röda vilket är en köpsignal. Detta är ingen köp rekommendation även om jag tror att den kommer gå upp, gör en egen analys. De blåa linjerna är, inte helt exakta utan bara för att förtydliga.