Barclays har under Måndagsmorgonen höjd riktkursen på Fastighetsbolaget Castellum. Tidigare var riktkursen 190 kr nu har dom satt den på 200 kr. Detta är positivt för mig som har Castellum som ett långsiktigt innehav då detta bör göra att kursen ökar under början av vecka 32.