Under slutet av vecka 31 droppade OMX en hel del för att nu på Måndagen vecka 32 få en bra respons på de tidigare droppet. Detta innebar att mina fina investment bolag tappade en hel del under vecka 31 men bara nu på måndagen i princip tagit igen hela droppet. Efter som jag fyllde på men lite grann per aktie så har jag fått en ännu bättre avkastning. Min största innehav är Kinnevik och Investor, dock det mest intressanta är Leo Vegas just nu jag har inköpskurs på 41 kr/aktie och hoppas på en bra ökning till rapporten (analys varför är redan upplagd).