Nu under Tisdagens öppningen har Rolling uppnått min säljkurs på 3 kr/aktie. Alltså har jag inga aktier kvar där länger och har fått en bra avkastning med min inköpskurs på 2.69 kr/aktie. Grattis till alla andra som också köpte i Rolling och sålde runt 3kr. Nu har rollig tappat ner lite och ligger på 2.86 kr/aktie.