Under Onsdags morgonen fick Zwipe en uppgång som jag hade väntat, skulle troligen kunna ta 19 kr/aktie vilket den även var nära att göra vid impulsen. Efter uppgången till 18.8 har den pendlat mellan 18.4-18.6, om den kan bryta 18.6 topparna kanske vi får se 19 kr/aktie åtminstone en stund. Blir intressant att följa hur det går för Zwipe.